Tipus d’implants dentals

implants dentals

A la Clínica Dental Implantdent posem al teu abast l’última tecnologia per realitzar els treballs d’implants dentals amb total precisió.

Tots els tractaments d’implants dentals:

Cirurgia maxil·lofacial

La cirurgia oral i maxil·lofacial és una especialitat quirúrgica que inclou el diagnòstic, cirurgia i tractaments, sigui quina sigui l’afecció, relacionats amb els aspectes estètics i funcionals de la boca, dents i cara. Posem a la seva disposició un experimentat equip de professionals per donar solució a les malalties o problemes que puguin presentar-se, sigui per manca d’ús maxil·lar o mandibular, malalties en la mucosa oral, patologies de l’articulació temporomandibular o traumatismes facials, per exemple.

Implants dentals. Boca completa en 1 dia.

És la tècnica d’implantologia de càrrega immediata. Es realitzarà l’extracció de les peces danyades (en el cas que existeixin), i a continuació s’insereixen els implants i es col·loquen les dents noves. El pacient acaba el seu tractament i surt de la clínica amb les seves dents provisionals fixades col·locades en el mateix dia. Per poder realitzar aquest tractament en 1 sol dia, cal que el pacient es realitzi un TAC 3D prèviament, ja que aquesta informació es farà servir en el programari per a guiar la cirurgia i crear les pròtesis dentals a mida.

5 solucions en implants dentals:

Per a persones amb poc os. L’existència de poc os maxil·lar, dificulta la col·locació d’implants de forma convencional. A continuació parlarem de 5 tècniques d’implantologia específicament dissenyades per a pacients en aquesta situació.

1- Implants zigomàtics

Es basa en un concepte innovador que permet oferir un gran nombre d’avantatges als pacients amb poc os. És una tècnica avançada que consisteix a col·locar uns implants llargs en l’os zigomàtic (àrea del pòmul) per a eliminar la necessitat d’empelts ossis. El mateix dia de la intervenció, es col·loca una pròtesi fixa sobre els implants, que ofereix òptimes prestacions estètiques i funcionals de manera immediata. Els implants zigomàtics són una solució que aporta seguretat, confort i estètica. Així doncs, retornen als pacients una qualitat de vida de la qual feia anys que no gaudien i que creien no poder recuperar.

2- Implants curts

El principal avantatge de l’implant curt és precisament evitar l’empelt d’os, una opció eficaç però més invasiva per al pacient. Els implants dentals de 6-8mm. permeten retornar peces definitives de manera senzilla i ràpida a pacients amb una pèrdua severa d’os que feia inviable, en una determinada zona, la utilització d’implants de 12 mm. Un altre avantatge respecte a les tècniques injectives és el postoperatori, pràcticament inexistent – fins i tot menor que en un implant normal – en tractar-se d’una peça molt petita i per tant és una tècnica mínimament invasiva. 

3. Empelt ossi

L’empelt ossi és un material de farciment (artificial o autòleg) que es col·loca en els maxil·lars quan, per diferents patologies, aquest os s’ha perdut i és necessari restablir-lo. El que es pretén amb aquest farciment és induir la regeneració de l’os existent entrant directament en les zones afectades que requereixen suport per a un tractament posterior.

4- Lateralització del nervi dentari

Durant molts anys, la rehabilitació d’implantologia en la zona posterior mandibular s’ha vist obstaculitzada per la presència del nervi dentari inferior, així com per la reabsorció òssia que depèn en gran manera, del lapse de temps en què han estat absents les dents, fent que en moltes ocasions, es manqui d’una adequada amplària i altura per a la col·locació dels implants. En l’actualitat, aquesta limitació ha pogut ser resolta gràcies al desenvolupament de tècniques denominades de cirurgia d’implantologia avançada entre les quals es troba la mobilització del nervi dentari inferior. Aquesta tècnica aporta una sèrie d’avantatges enfront d’un altre tipus de procediments com els empelts d’os autòleg, la distracció o la col·locació d’implants curts, ja que permet una major longitud de l’implant, la qual cosa aportarà una bicorticalitzaciò i una millor estabilitat primària, eliminarà la morbiditat de la zona donant en el cas d’empelts i proporcionarà una major protecció del paquet neurovascular dentari durant la col·locació de l’implant.

5. Mini-implants

Es tracta d’un fixador que pot utilitzar en la seva dentadura postissa actual sense cirurgia i sense punts. La col·locació és molt senzilla, sense molèsties postoperatòries i amb un temps de col·locació menor a deu minuts.

Apliquem l’última tecnologia en implants dentals amb la que ajudem els nostres implantòlegs. També per a la resta de tractaments que es realitzen a les nostres clíniques dentals